Jämsän Nuorisokoti

Jämsän Nuorisokoti on yksityinen lastensuojelulaitos, joka tarjoaa ostopalveluna kunnille sijoituspaikan huostaanotetulle, kiireellisesti sijoitetulle tai avohuollon tukitoimena sijoitetulle lapselle, sekä avotyötä sijoituksen tarpeen arvioimiseksi tai sijoituksen ehkäisemiseksi.

Nuorisokoti tarjoaa turvallisen ja lapsen kasvutarpeita vastaavan, kodinomaisen ympäristön seitsemälle 10–17 -vuotiaalle lapselle. Jälkihuoltona Jämsän Nuorisokoti tarjoaa 18–21 -vuotiaille tarvittavan tuen omaan asuntoon lähellä Nuorisokotia.

Nuorisokoti on suuntautunut tukemaan lapsia, joilla on koulunkäynti- ja/tai mielenterveysongelmia tai vaikeuksia perheen sisäisissä asioissa. Tämän vuoksi työyhteisön koulutus ja osaaminen on kohdennettu näihin kolmeen osa-alueeseen.
Vapaita paikkoja:
0
Päivitetty: 02.11.2017